Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku

Zahradní krby, Venkovní krby

Lavičky - Koše

Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku

1. Výrobce tímto prohlašuje, že níže specifikované výrobky:

-              zahradní betonové prefabrikátové krby z vymývaného betonu

-              zahradní sedací soupravy s bočnicemi z vymývaného betonu

-              parkové lavičky s betonovými bočnicemi

-              zahradní a parkové lavičky s bočnicemi z šedé litiny                                                             

-              odpadkové koše z vymývaného betonu

-              vázy a květináče z vymývaného betonu

-              stojany na jízdní kola z vymývaného betonu

 

určené jako prvky zahradní architektury, městského či obecního mobiliáře pro venkovní prostředí nepředstavují za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí při správném užívání výrobku.

 

2. Výrobce tímto prohlašuje, že níže specifikované výrobky:

-              zahradní betonové prefabrikátové krby z vymývaného betonu

-              zahradní sedací soupravy s bočnicemi z vymývaného betonu

-              parkové lavičky s betonovými bočnicemi

-              zahradní a parkové lavičky s bočnicemi z šedé litiny                                                             

-              odpadkové koše z vymývaného betonu

-              vázy a květináče z vymývaného betonu

-              stojany na jízdní kola z vymývaného betonu

 

nejsou určeny k trvalému zabudování do stavby ve smyslu zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že výše vyjmenované výrobky

 

nejsou stanovenými výrobky

 

ve smyslu § 12, odst. 1. pís. a) zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,

 

nevztahuje se na tyto povinnosti provést posouzení shody a vydání prohlášení o shodě

 

ve smyslu § 13 odst. 1. 2) zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.