Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku

Zahradní krby, Venkovní krby

Lavičky - Koše

Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku

 

výrobce:                                                                                                       

Jaroslav Fáček

V Lípách 232

390 02 Tábor-Čekanice

IČO:62514598

DIČ:CZ7704121722

 

provozovna:

JAFA BETON STYL

Pohnánec 35

391 43 Mladá Vožice

Tel. +420 381 283 376

        +420 605 252 892

 

Výrobce tímto prohlašuje a potvrzuje, že níže specifikované výrobky:

 

zahradní betonový prefabrikovaný krb z vymývaného betonu

-          typ Olymp s udírnou

-          typ Olymp rohový s udírnou

-          typ Sultán s udírnou

-          typ Sultán rohový s udírnou

-          typ Ateus s udírnou

-          typ Ateus rohový s udírnou

-          typ César s udírnou

-          typ César bez udírny

 

-          typ Malorca

-          typ Orcus s udírnou

-          typ Nela s udírnou

-          typ Orion měděný komín

-          typ Relax s udírnou

-          typ Relax maxi s udírnou

-          typ Relax maxi rohový s udírnou

 

nástavec betonového a plechového komínu ke krbu

-          typ Sultán 25cm

-          typ Sultán 45cm

-          typ Olymp 30cm

-          typ Olymp 45cm

-          typ César 50cm

-          typ Malorca 22cm

-          typ Ateus 40cm

-          typ Relax 50cm

-          typ Relax 100cm

 

 

určené jako prvek zahradní architektury pro příležitostné grilování ve venkovním prostředí nejsou určeny k trvalému zabudování do stavby ve smyslu zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a nařízení vlády č. 178/1997 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.

 

Tyto výrobky při správném užívání nepředstavují za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že výše vyjmenované výrobky

 

nejsou stanovenými výrobky

 

ve smyslu § 12, odst. 1. pís. a) zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění,

 

nevztahuje se na tyto povinnosti provést posouzení shody a vydání prohlášení o shodě

 

ve smyslu § 13 odst. 1. 2) zák. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění.

           

V Táboře dne 15.11.2001                                                                                                                           

                                                                                                                           Jaroslav Fáček - majitel