Zahradní krby - bezpečnostní zásady při montáži

Zahradní krby, Venkovní krby

Lavičky - Koše

Bezpečnostní zásady při montáži

  • Zahradní krb je určen pro volná prostranství, nikoliv pro vytápění uzavřených prostorů. Krb není určen pro zaústění do komínů.
  • Zahradní krb musí být v bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů tak, aby nedošlo k následnému požáru.
  • Pro sestavení krbu vyberte vodorovnou zpevněnou plochu, která bude mít dostatečně zhutněné štěrkové podloží.
  • Montáž krbu si provádí zákazník sám dle přiloženého montážního schématu. Krb je složen z jednotlivých dílů, které se převážně na sebe skládají na sucho. U betonových komínů se doporučuje spoje promazat stavebním silikonovým tmelem (transparentní), který není součástí dodávky. Tím je umožněna velmi rychlá a jednoduchá montáž. Případná nerovnost se vypodloží dřevěným plátkem nebo tvrdým kartonem.
  • Některé typy komínů se můžou nastavit komínovým nástavcem. Nástavec je určen k prodloužení komínu nad střechu pergol nebo altánů. Komín se smí prodloužit max. o jeden nástavec. Při použití více nástavců se snižuje stabilita a zvyšuje zatížení nosných prvků, kde následně hrozí možnost narušení statiky krbu. U prodloužených komínů je nutné zabezpečit jejich stabilitu kotvením ve střeše altánu.

Pouze dodržením výše uvedených zásad, je zajištěna dlouhá životnost krbu, bezpečný provoz a platnost poskytované záruky.