Zahradní krby - bezpečnostní zásady při grilování

Zahradní krby, Venkovní krby

Lavičky - Koše

Bezpečnostní zásady při grilování

  • Při prvním uvedení do provozu a při vlhkém počasí roztápějte v krbu vždy opatrně tak, aby při velkých teplotních změnách nemohlo dojít k narušení jednotlivých betonových částí.
  • K zapálení dřevěného uhlí nepoužívejte nikdy benzín, líh apod., ale pouze schválené pevné nebo tekuté podpalovače, nebo dřevěné třísky. Jako topeniště užívejte litinový rošt, který je součástí krbu. Nikdy netopte na samotné desce topeniště !!! mohlo by dojít k jejímu poškození.
  • U betonových komínů používejte ke grilování pouze dřevěné uhlí !!!
  • U plechových komínů se smí topit drobnými kousky dřeva tak, aby max. výška plamenů nepřesahovala 15-20 cm (dolní poloha plochého roštu). Krb nevyužívejte k vytápění !!! Přikládejte v takovém množství, aby nedocházelo k přetápění celého krbu a následnému poškození.
  • Je nutné mít stále na paměti, že jste si zakoupily krb na grilování a nikoliv ke spalování různého zahradního odpadu.
  • Po skončení grilování ap. nechávejte oheň postupně dohořet, aby krb pomalu vychladl. Nikdy nehaste oheň vodou !!! Za použití vody na rozpálený litinový rošt by mohlo dojít k jeho prasknutí, nebo výbuchu od nahromaděných vodních par a plynů.
  • Protože se při provozu pracuje s otevřeným ohněm, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Malé děti udržovat v bezpečné vzdálenosti od krbu.
  • Na zimu zakrývejte celý krb folií proti působení povětrnostních vlivů.

Pouze dodržením výše uvedených zásad, je zajištěna dlouhá životnost krbu, bezpečný provoz a platnost poskytované záruky.